Integriteitscode van Inner Compassion Community

Inner Compassion Community houdt zich aan de integriteitscode die door de opleiding ‘The Wounded Healer’ van The Breathworkcoach – Lars Faber is opgesteld om deelnemers van een breathwork sessie en/of ceremonie in een veilige setting te kunnen begeleiden. 

Inner Compassion Community houdt zich vast aan deze integriteitscode waarin voor Shirley het centrale uitgangspunt is om vrouwen te helpen zich te bevrijden van schaamte en schuld, oude pijnen te vinden en te bevrijden, zodat deze vrouwen weer de verbinding met zichzelf herstellen en voluit vanuit hun essentie durven en/of kunnen leven. 

Dit doet Shirley door samen met jou te onderzoeken waar jij verwond en emotioneel geblokkeerd bent en vervolgens te ondersteunen in hoe jij de verwonding kan helen om de verbinding met je diepste wezen te herstellen.

 

DE KERN

Het doel van het werk van Shirley als begeleider en facilitator is om jou naar jouw kern en essentie te brengen en de verbinding met jezelf te herstellen. Zij begeleidt je in het toepassen van een specifieke ademtechniek waardoor je jouw emotionele blokkades en trauma’s kan verlichten en de mogelijkheid creëert om jezelf hiervan te bevrijden. De sessie wordt altijd verricht vanuit vrijwilligheid, vertrouwen, en veiligheid. 

Shirley als begeleider is jouw baken die waakt over je tijdens de sessie, zodat jij los kan laten en jezelf kan overgeven aan het proces. 

  

JIJ ALS DEELNEMER – SHIRLEY ALS BEGELEIDER

 Jij, die tijdens de sessie in proces komt, is vaak niet veilig gehecht waardoor er een trauma of blokkade is ontstaan. Jij bent je wel of niet bewust van deze onveilige hechting. Shirley, als begeleider, is zich ten allen tijde bewust van de rol die zij heeft en biedt jou veiligheid tijdens de sessie. 

Jij ervaart de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan een sessie. Als je ervoor kiest om de sessie in te gaan, val jij onder de verantwoording en bescherming van Shirley als begeleider. 

 

15 UITGANGPUNTEN VAN INTEGRITEIT

 

 1.     Dogma-vrij.

Shirley begeleidt niet vanuit een dogma. Er is een spirituele setting en er wordt gewerkt vanuit een methodiek en leer met een duidelijk doel. Jij als deelnemer bent vrij om spiritualiteit of religie op zijn eigen wijze te beleven. Inner Compassion Community heeft als uitgangspunt dat ieder mens een ziel heeft die haar verbindt met dat wat groter is. Die ziel of essentie is hetgeen dat verlicht en bevrijd wordt met breathwork. Hoe je de spirituele verbinding met het Goddelijke noemt is voor Shirley niet belangrijk en zal zeker gerespecteerd worden. Eenheid in diversiteit is het uitgangspunt van Inner Compassion Community.


2.     Levend intiem. 

Er zijn voor Shirley en jou als deelnemer grenzen met betrekking tot de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van Inner Compassion Community is niet toegestaan. Het werk van Shirley kenmerkt zich door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan jij als deelnemer intense emotionele processen aangaan. Shirley is zich ervan bewust dat deze setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is. Specifiek in het geval van regressie biedt Shirley fysieke ondersteuning zodat je gerustgesteld wordt in jouw diepste angsten en het trauma kan verwerken wat daaronder verscholen ligt. Shirley is bij je zolang je haar nodig hebt en gaat weer bij je weg als je het proces zelf aan kan. 

Dus wat Shirley specifiek niet doet, is seksuele toenadering zoeken en/of handelingen verrichten, op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij je blijven dan voor jouw proces noodzakelijk is. Jouw veiligheid en proces staan boven alles en de begeleiding dient hierop afgestemd te zijn.


3.     De behoefte van de deelnemer.

Er wordt geluisterd naar de behoefte van de deelnemer en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van een deelnemer niet strookt met het doel van de sessie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de setting en het proces van de deelnemer. De begeleider staat ten dienste van het proces van de deelnemer. 


4.     Een accepterende houding.

De begeleider heeft een accepterende en begrenzende houding. 

Al wat er is, mag er zijn. Verdriet, pijn, liefde of tranen. 

De begeleider voelt wat nodig is bij de deelnemer en geeft ook grenzen aan m.b.t. veiligheid voor iedereen. 


5.     De rol van de begeleider.

De begeleider is zich bewust van haar rol als begeleider. 

Als begeleider ben je onlosmakelijk onderdeel van de groep en van het proces.


6.     De vrijheid van de deelnemer.

De deelnemer mag altijd, na het deelnemen aan een sessie, terugkoppelen wat zij als niet prettig heeft ervaren (feedback) of contact zoeken met The Breathworkcoach (opleider van begeleider) wanneer zij vastloopt in haar proces en met de begeleider. 


7.     Nazorg. 

De deelnemer heeft de mogelijkheid tot nazorg. Dit kan zowel via Zoom, telefonisch of persoonlijk. Een proces werkt vaak langer door dan een sessie, ceremonie of retreat. Er kan vrijblijvend worden geïnformeerd naar de mogelijkheden. 


8.     Deelnemer, wees welkom. 

De deelnemer mag zichzelf laten zien in verbinding met anderen. Zij is welkom. Ook de kanten van de deelnemer die zij niet graag wil laten zien of de kanten waar zij zich voor schaamt. De deelnemer is welkom vanuit vertrouwen, veiligheid en bewustzijn. 


9.     Afstand en nabijheid. 

Zowel de deelnemer als de begeleider ervaart haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk. 


10.  Overdracht en tegenoverdracht. 

Als begeleider ben je jezelf bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de deelnemer?


11.  De begeleider kan goed zorg dragen voor haar eigen processen. 

De begeleider is heel goed in staat om zorg te dragen voor haar eigen processen. De deelnemer kan hierdoor volledig in de ontspanning en zich aan het proces overgeven.  


12.  Grenzen.

Zowel de begeleider als de deelnemer ervaren grenzen. De deelnemer bepaalt zelf de vorm van intimiteit/fysiek contact die hij of zij aan wil gaan (rekening houdend met punt 2). De deelnemer kiest er bewust voor om een sessie in te gaan en mogelijk diep in proces te gaan. De begeleider helpt in deze ontdekkingstocht en bewaakt veiligheid en grenzen ter bescherming van de deelnemer en mededeelnemers. Het ‘nee’ van een begeleider is bindend en dient opgevolgd te worden. Echter het ‘nee’ en nu was het voldoende qua tijd om bij me te zijn en me te ondersteunen vanuit de deelnemer, is ook bindend. De deelnemer bepaalt hoe lang zij begeleiding nodig heeft en welke vorm van begeleiding.


13.  Support.

Je bent wie je bent met je lichte en schaduwkanten. Dit geldt voor zowel de deelnemer als de begeleider. De begeleider heeft een ondersteunende functie; doordat zij zelf vergelijkbare processen heeft doorgemaakt, kan zij de deelnemer ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, zien en omarmen. Dit is het doel van Inner Compassion Community en in haar setting de betekenis van het herstellen van de verbinding.  


14.  Normen en waarden.

De deelnemer mag haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting. 


15.  Opleiding, trainingen. 

Begeleiders worden intern opgeleid. Alle begeleiders zijn mensen die jarenlang ervaring hebben in begeleiden en veelal ook op professioneel gebied opgeleid en werkzaam zijn op het vlak van hulpverlening en persoonlijke ontwikkeling.

Als blijkt dat in een situatie de integriteitscode niet wordt nageleefd, verwachten wij (The Breathwork Coach) van jou als deelnemer of begeleider dat je hier zelf verantwoordelijkheid voor neemt door dit terug te koppelen aan onze organisatie.

 

In gevallen waar grensoverschrijdend gedrag vermoed wordt of gemeld is, schakelt de organisatie van The Breathworkcoach extern mediator Erica Rijnsburger in die deze grensoverschrijding gaat onderzoeken, erin bemiddelt en passende maatregelen onderneemt. Onze organisatie streeft naar openheid, eerlijkheid en transparantie en heeft veiligheid en integriteit in onze setting hoog in het vaandel staan.